Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Đông trùng hạ thảo   × 1 480,000
Tạm tính 480,000
Tổng 480,000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng