Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Cơm chiên Dương Châu   × 1 15,000
Tạm tính 15,000
Tổng 15,000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng