Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Trà đào   × 1 15,000
Tạm tính 15,000
Tổng 15,000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng